KÄYTTÖEHDOT

Yleisesti

Nämä ehdot ovat Susa's Deli:n verkkokaupan (jäljempänä "Palvelu" tai "Palveluntarjoaja") sopimusehdot, joita sovelletaan Verkkokaupasta ostettavien tuotteiden kauppaan Susa's Deli:n ja asiakkaan (jäljempänä "Asiakas") välillä. Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä tekemällä tilauksen Verkkokaupasta.

1.1 TEHTY TILAUS SITOO ASIAKASTA.
Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan
osoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen kauppasopimus on näiden
sopimusehtojen mukaisesti Asiakasta ja Palveluntarjoajaa sitova.


1.2. Jos Asiakas tekee tilauksen puhelintilauspalvelun kautta,
vahvistetaan Asiakkaan tilaus lähettämällä tekstiviesti Asiakkaalle
hänen ilmoittamaansa puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.
Vahvistuksen jälkeen nämä sopimusehdot sitovat sekä Palveluntarjoajaa
että Asiakasta.


1.3. Kunkin tuotteen tiedot ja hinta ilmoitetaan Palvelun tuotesivuilla
tai Asiakkaan tiedustellessa niitä puhelimitse. Mainitut hinnat ovat
tilaushetken hintoja. Tuotteiden hinnoissa saattaa tapahtua muutoksia
tilaus- ja toimitus-/noutopäivän välillä.


1.4. Tuotesivuilla olevat kuvat sekä ilmoitetut tuotetiedot ovat suuntaa
antavia. Näin ollen Asiakkaalle toimitettu tuote voi poiketa esimerkiksi
ulkomuodoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan tuotesivuilla olevasta
kuvasta tai tiedosta eivätkä Susa's Deli tai Palveluntarjoaja vastaa
tällaisista poikkeamista. Tuotesivut eivät muodosta oikeudellisesti
sitovaa tarjousta.


1.5. Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan
Palvelussa tai puhelintilausta tehdessä puhelimessa. Palveluntarjoaja
voi käyttää valitsemiaan alihankkijoita toimittamaan ostokset
Asiakkaalle. Asiakas hyväksyy yhteystietojensa luovuttamisen tällaiselle
alihankkijalle tilauksen toimittamista varten. Toimitus tapahtuu
tilauksen yhteydessä ilmoitettuun toimituspaikkaan tai toimitusosoitteeseen.
Toimittaessamme toimituspaikkaan tai suoraan toimitusosoitteeseen Asiakas
sitoutuu olemaan paikalla ja tavoitettavissa ilmoittamassaan osoitteessa
valittuna toimitusajankohtana, tai huolehtimaan siitä, että hänen
valtuuttamansa muu henkilö voi ottaa tilatut tuotteet Asiakkaan puolesta
vastaan. Asiakas voi valita tilauksen yhteydessä "Haluan, että toimitus jätetään oven ulkopuolelle ilman erillistä asiakaskontaktia toimituksen luovutuksen yhteydessä" (palvelussa: "Haluan, että toimitus jätetään oven ulkopuolelle")).


1.6. Palveluntarjoajan vastuu päättyy, kun tuotteet on toimitettu
asiakkaalle (toimituspaikkaan tai ovelle) ja asiakas on itse vastuussa toimituksesta
kyseisestä hetkestä eteenpäin. Mikäli Asiakas laiminlyö edellä kerrotun
vastaanottovelvoitteensa, voi Palveluntarjoaja veloittaa häneltä Susa's
palautuvien tuotteiden kuljetuskustannukset, vaikka tuotteita ei
myöhemmin lunastettaisi. Mikäli toimitus kokonaisuudessaan näyttää
viivästyvän tai viivästyy, Palveluntarjoaja pyrkii olemaan Asiakkaaseen
yhteydessä uuden toimitusajan sopimiseksi.

1.7. Mikäli Palveluntarjoaja tarjoaa noutovaihtoehtoa, Asiakkaalla on
mahdollisuus noutaa tuotteet Palveluntarjoajan myymälästä noutoaikana
valitsemalla tilausvaihtoehdoksi "nouto".

REKLAMAATIOT
2.1. Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että
toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä
mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita tai muita laatuvirheitä.


2.2. Tuotepuutteista, kuljetusvaurioista tai laatuvirheistä tulee
ilmoittaa viipymättä toimituksen jälkeen. Suosittelemme, että Asiakas
tekee reklamaation mahdollisimman pian ja viimeistään 2 vuorokauden
kuluessa vastaanottamisesta. Nopea yhteydenotto auttaa virheen
selvityksessä, eikä myöhemmin tehtyjä ilmoituksia hyväksytä.
Kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksiä (vaaranvastuun siirtyminen,
virheilmoitukset, viivästyksen ja virheen seuraamukset) sovelletaan, jos
Asiakas on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttaja.

2.3. Asiakas voi tehdä mahdolliset reklamaatiot verkkokauppatilaukseen
liittyen suoraan kaupalle tämän lomakkeen kautta Yhteydenottolomake.

MAKSUTAVAT

3.1. Asiakas maksaa tilaamansa tuotteet toimituksen yhteydessä yleisimmin käytössä olevilla pankki- tai luottokortilla, Klarna-maksulla tai Pay Pal maksuna.

PALAUTUS JA PERUUTUSOHJE
4.1. Elintarvikkeet: Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä
sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden toimituksissa.
Peruutusoikeutta ei ole myöskään yritysasiakkaiden tilauksiin.

4.2. Mahdollisissa palautustapauksissa Asiakkaan maksun palautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.

VASTUUNRAJOITUS
5.1. Susa's ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista,
jotka aiheutuvat Asiakkaalle Palvelun käytön yhteydessä tai sen
johdosta, ettei Palvelu ole käytettävissä.


MUUT EHDOT
7.1. Susa's Deli ja/tai Palveluntarjoaja eivät vastaa Palvelusta
ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.

7.2. Susa's Deli ja Palveluntarjoaja eivät anna mitään vakuutusta
Palvelun virheettömyydestä, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta. Asiakas
ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan
eivätkä Susa's Deli ja Palveluntarjoaja anna vakuutusta siitä, että
Palvelun toiminnassa ei ilmene keskeytyksiä tai virheitä taikka että sen
käyttö olisi turvallista.

7.3. Susa's Deli tai Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen
(force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.

7.4. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Susa's Delille,
Palveluntarjoajalle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Materiaalien
kopioiminen tai käyttö ilman Susa's Delin lupaa on kielletty muuhun
kuin Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.

7.5. Susa's Delilla ja/tai Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa
Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset
Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat
nähtävissä Palvelun kotisivuilta tai ne voidaan toimittaa Asiakkaalle
erikseen tämän pyynnöstä. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa
mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä
tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.

7.6. Palvelun osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen
tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin
kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja
tietosuojaperiaatteita. Susa's Deli ja/tai Palveluntarjoaja ei ole
vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö
tai muu hyödyntäminen luo sopimussuhteen Asiakkaan ja tällaisen
kolmannen osapuolen välille, ei Asiakkaan ja Susa's Delin ja/tai
Palveluntarjoajan välille.

7.7. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan
tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen
ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.

7.8. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan
mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden
sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä
aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja
kolmansille osapuolille. Susa's Delilla ja Palveluntarjoajalla on
milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten
tekeminen.

7.9. Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta
koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. Jos kauppasopimusta
koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä
neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan
ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan
käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan. Mikäli neuvotteluilla ja em.
riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua näistä ehdoista,
aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa
tuomioistuimessa.

Käyttöehdot on päivitetty 7.9.2021