MENTAL TRÄNING


En tilläggstjänst för att stöda ditt välmående.

Ett holistiskt stöd för ett hälsosamt liv

Om du utöver hälsosam kost saknar stöd för att uppehålla ett balanserat liv, kan du utnyttja våra Mental Träning tjänster.

Det finns många hinder för en varaktig förändring i livet. I vardagen står man inför olika utmaningar och yttre krav. Vi har för lite tid att tänka på oss själva och göra saker för vårt eget välbefinnande. Livet handlar ofta om överlevnad från dag till dag, och alltför för sällan finns det tid över att lyssna på sig själv.

Gamla vanor och mönster för oss från ögonblick till ögonblick. Vanor och mönster, som vi ofta lärt oss redan i barndomen, gagnar sällan sånt som är centralt och viktigt i livet för tillfället. I vardagen är det ofta svårt att skapa nya mönster och vanor som stöder dej och ditt välbefinnande och som kommer inifrån dej och dina behov.

För att må bra är det viktigt att lära sig att lyssna på sig själv. Hur känns min kropp? Vad tycker jag? Vad känner jag? Dina tankar och känslor skapar hela tiden ditt nästa ögonblick, alltså de borde vara stödjande och uppmuntrande för dej.

Att acceptera sej själv är en viktig utgångspunkt för framgång. Om du hela tiden skyller på dej själv och dina handlingar i dina tankar kan du inte förvänta dej välbefinnande eller ett balanserat liv. När du lär dej att acceptera dej själv och dina egna handlingar öppnas livet för dej på ett helt nytt sätt och möjligheterna till ett balanserat och gott liv kommer att vara inom räckhåll för dej.

Ofta förvrängs vår självbild och synen på vem jag är är ett hinder för välbefinnande och ett balanserat tillstånd och liv.

Känslomässiga tillstånd påverkar våra matvanor, särskilt dolda känslor som vi inte visar för andra och kanske inte ens själv känner igen. Nu har du möjlighet att öppna upp och arbeta med dina egna övertygelser, tankar och känslor tillsammans med en Mental Tränare. Du kan välja den Tränare som fungerar bäst för dig från Mental Träning -teamet och börja med t.ex en halvtimme.