MENTAL TRÄNING

Om du utöver en hälsosam kost behöver stöd för att uppehålla ett välbalanserat liv, kan du använda våra Mental Träning tjänster.

NYA VANOR I VARDAGEN

Det är fullt möjligt att göra en bestående livsförändring, även om det finns många hinder på vägen. I det dagliga livet möter vi människolivets utmaningar och yttre krav. Vi har för lite tid att tänka på oss själva och göra saker som gagnar vår egen välfärd.

Inrutade vanor och modeller, som vi ofta har lärt oss redan i barndomen, stöder sällan sådant som är viktigt i livet just nu. I vardagen är det ofta svårt att skapa nya vanor och modeller, som stöder vårt välmående och som kommer från vårt inre och från våra egna behov.

ATT GODKÄNNA SEJ SJÄLV

För att må bra är det viktigt att lära sej att lyssna på sej själv. Hur känns det i kroppen? Vad tänker jag på? Vad känner jag? Dina tankar och känslor skapar ständigt din följande stund, alltså borde de vara sådana att de stöder och uppmuntrar dej.

Att godkänna sej själv är en viktig utgångspunkt för att ha framgång och lyckas. Då du lär dej att godkänna dej själv och dina gärningar, öppnar sej hela livet för dej på ett helt nytt sätt och alla möjligheter till ett balanserat och gott liv finns inom räckhåll för dej.


VI HJÄLPER DEJ ATT LYCKAS!

Nu har du möjlighet att öppna upp och bearbeta dina egna trosuppfattningar, tankar och känslor tillsammans med en Mental Träning coach. Ur vårt team kan du välja den som är lämpligast för dej och börja med t.ex en halv timmes bekantande.

VAD SKER UNDER TRÄNINGEN?

Under vår träning är DU i centrum. Du får klarhet så att du kan fortsätta mot dina mål och hitta lösningar, alternativ och medel för att få ett bättre och mera balanserat liv.

Arbetet är metodiskt och framskrider enligt dina egna resurser med inlärning av nya sätt att fungera och ta hand om vardagliga utmaningar och problem. Vi framskrider bit för bit, på dina villkor.

I vår verksamhet koncentrerar vi oss på att öka de positiva känslorna och att hitta och använda de egna starka sidorna. Med träningen vill vi öka förtoendet för din egen förmåga att handskas med livets olika utmaningar.

Du får insikter och stunder då du stannar upp. Vi uppmuntrar och sporrar dej på din väg mot att lyssna på dej själv och få kontakt med din inre visdom. Du vet bäst vad som är bra och rätt för dej.

Tillsammans vänder vi utmaningarna till lösningar och framgångar. Vi hjälper dej att hitta och tro på dina drömmar och förverkliga dem.

Det är viktigt att du har en stark vilja och tillräckligt med styrka att ta dej framåt mot dina mål.HUR ARBETAR VI?

Vi arbetar enligt en resultatinriktad modell. Vi hjälper dej att nå dina målsättningar genom olika frågor och övningar.


Under träningen kartlägger vi tillsammans din nuvarande livssituation och ditt behov av förändring. Hurdana förändringar vill du ha i ditt liv? Hur kan du öka ditt välmående? Hur kan vi hjälpa dej med det?

Tillsammans ställer vi upp dina mål, sådana som inspirerar dej och får ditt hjärta att klappa. Efter det gör vi upp en realistisk och motiverande strategi med olika arbetsmetoder. Steg för steg tar du dej fram mot ditt mål.


VÅRA COACHAR I MENTAL TRÄNING

Då du beställer Susa's mat under oktober och november månad, får du en gratis kartläggning.
Vi är en grupp mentala och andliga tränare, levnadskonsttränare, energibehandlare, kostrådgivare samt medmänniskor och lyssnare. Vi stöder dej på olika områden inom holistiskt välmående.

Tyvärr har vi ingen svenskspråkig coach för tillfället.

HEIDI LINDVALL

Tehtäväkseni maailmassa koen rauhan rakentamisen, niin sisälleni kuin ulkopuolellenikin, jokapäiväisiin arjen tilanteisiin. Ja rauhaa haluan luoda kanssasi sinullekin niin mieleesi kuin olemiseesikin. Tärkeää minulle on luoda sinulle turvallinen tila, jossa koet tulevasi nähdyksi ja ymmärretyksi. Haluan, että koet itsesi hyväksytyksi juuri sellaisena kuin milloinkin olet. Vahvuuteni valmentajana on avoin kuunteleva läsnäolo, hyväksyvyys, rauhallisuus sekä elämän näkeminen laajemmasta näkökulmasta kuin pelkät aistimme kykenevät meille välittämään.

Työotteeni on taustastani johtuen terapeuttinen ja voimavarakeskeinen  (mm. psykiatrian puolen toimintaterapia, kognitiivinen lyhytterapia ja voimavarakoulutus). Valmennuksessa painotan elämän merkityksellisyyden kokemusta ja arjen sujuvuutta, sillä muutostilanteissa arki jollain lailla usein muuttuu. Muutoksissa saattaa ajoittain nousta esiin stressioireita, joihin työkalupakistani löytyy täsmäaseina mm. fysioakustinen hoito, äänimaljarentoutus, ohjatut meditaatiot, regressiot ja energian välitys. Työskentelyssä hyödynnän tarpeen mukaan myös toiminnallisia menetelmiä. Toimintana voi tapaamisilla olla esim. pienentyneiden ympärysmittojen myötä tarpeellisten muutosten tekeminen yhdessä lempivaatteellesi, sillä olen myös ompelija.

Kuuletko rauhan kuiskauksen sisälläsi? Oletko valmis näkemään itsesi rakkauden silmin? Ihanaa, jos tiemme hetkeksi kohtaavat tapaamisten merkeissä.

Rauhassa ja rakkaudella, Heidi 

Varaa aika Heidille etätapaamiseen
Lähitapaaminen sopimuksen mukaan. 


OLETKO SINÄ UUSI VALMENTAJAMME?

Laita viestiä Sarille sari.lehikoinen.sl@gmail.com ja jutellaan lisää.

________________________

ÄR DU VÅR NYA COACH?

Skicka ett meddelande till Sari, 

så diskuterar vi närmare

sari.lehikoinen.sl@gmail.com

PRISER FÖR MENTAL TRÄNING 2021


När du beställer ett matpaket, gäller ett specialintroduktionspris under november månad 2021

  • vi bjuder på en gratis kartläggning (max. 30 min) och tre (3) träffar á 60 euro

  • en sits varar 45 min. och hålls antingen som fysisk närvaro eller online

enskilda träffar 

  • 90 euro/gång (60 min.) 
  • 60 euro/gång (30 min.) 
  • näringsterapeut 120 euro/gång
  • coaching i grupp 50 euro/gång (90 min.), max 5 pers.
    - fråga mera av Heidi lindvallheidi@gmail.com

Priserna innehåller alv 24%